Wist u dat...

we over geschoolde medewerkers beschikken en deze met regelmaat bijgeschoold worden?

we jaarlijks geïnspecteerd worden door het GGD?

Er vindt jaarlijks inspectie plaats op het gebied van o.a. beroepskracht/kindratio, gezondheid en veiligheid, VOG etc.

we werken met verticale groepen van 0 tot 4 jaar?

De jongsten uit de groep leren van de oudsten en de oudsten helpen mee de jongsten te verzorgen. Baby’s volgen hun eigen ritme in nauw overleg met de ouders. Het is zo een gezellig groot gezin, waarin voor elke leeftijd voldoende ontwikkelingsaspecten aangeboden worden.

we een mooie, ruime buitenruimte hebben?

We hebben een zeer ruim opgezette buitenspeelplaats met veel groen. Het is een heerlijke plek om buiten te spelen met de vriendjes en vriendinnetjes van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Vanuit de groepen lopen we zo de speelplaats op en de oudste kinderen kunnen ook al zelfstandig naar buiten gaan.

we het belangrijk vinden u als ouder overal bij te betrekken?

De ouderbetrokkenheid is groot. Dat kenmerkt zich door intensief dagelijks contact bij het brengen en halen, veel ouder/kindactiviteiten en inzage in hoe we met Puk & Ko werken. Ouders krijgen wekelijks een update welke nieuwe woordjes cq thema’s aan bod komen. Tweejaarlijks is er een thema-avond met de peuterspeelzaal rond Puk & Ko.

we een kleinschalig en dorps karakter hebben?

Veel kinderen kennen elkaar van school en van de voetbalvereniging en gymvereniging.Ouders zijn gemakkelijk benaderbaar en altijd bereid mee te denken over een activiteit buitenshuis, of staan open voor bijvoorbeeld een bezoekje aan hun boerderij of bedrijf.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden