Wist je dat...

we jaarlijks geïnspecteerd worden door het GGD?

Er vindt jaarlijks inspectie plaats op het gebied van o.a. beroepskracht/kindratio, gezondheid en veiligheid, VOG etc.

we werken met verticale groepen van 0 tot 4 jaar?

De jongsten uit de groep leren van de oudsten en de oudsten helpen mee de jongsten te verzorgen. Baby’s volgen hun eigen ritme in nauw overleg met de ouders. Het is zo een gezellig groot gezin, waarin voor elke leeftijd voldoende ontwikkelingsaspecten aangeboden worden.

we in een multifunctioneel pand gevestigd zijn?

Omdat we in een multifunctioneel pand zitten hebben we veel mogelijkheden tot samenwerking met de andere participanten en gebruik van elkaars ruimtes, zonder ‘uit huis’ te hoeven. We kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk even naar de bieb gaan en deelnemen aan activiteiten die de bieb aanbiedt, zoals het dreumesuurtjes en het nationale voorleesontbijt. Ook lenen we spelmaterialen van de speelotheek, zodat we de kinderen regelmatig ens wat anders aan kunnen bieden op dit gebied.

we een mooie, ruime buitenruimte hebben?

We hebben een zeer ruim opgezette buitenspeelplaats met veel groen. Het is een heerlijke plek om buiten te spelen met de vriendjes en vriendinnetjes van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Vanuit de groepen lopen we zo de speelplaats op en de oudste kinderen kunnen ook al zelfstandig naar buiten gaan.

we het belangrijk vinden u als ouder overal bij te betrekken?

De ouderbetrokkenheid is groot. Dat kenmerkt zich door intensief dagelijks contact bij het brengen en halen, veel ouder/kindactiviteiten en inzage in hoe we met Puk & Ko werken. Ouders krijgen wekelijks een update welke nieuwe woordjes cq thema’s aan bod komen. Tweejaarlijks is er een thema-avond met de peuterspeelzaal rond Puk & Ko.

we een kleinschalig en dorps karakter hebben?

Veel kinderen kennen elkaar van school en van de voetbalvereniging en gymvereniging.Ouders zijn gemakkelijk benaderbaar en altijd bereid mee te denken over een activiteit buitenshuis, of staan open voor bijvoorbeeld een bezoekje aan hun boerderij of bedrijf.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden