Wist je dat...

we jaarlijks geïnspecteerd worden door het GGD?

Er vindt jaarlijks inspectie plaats op het gebied van o.a. beroepskracht/kindratio, gezondheid en veiligheid, VOG etc.

we werken met Puk & Ko?

Het VVE-programma ‘Puk & Ko’ zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool en een warme overdracht naar de scholen. In overleg met de ouders gaan de gegevens van kinderen die naar school gaan overgedragen aan de betreffende school en vindt er een gesprekje plaats met school.

we graag koekjes bakken en lekkere dingen koken?

Met de kinderen van de bso kokkerellen we graag. Dit stimuleert de samenwerking onderling en het uitvoeren van een zelfstandige taak. Wat we gemaakt hebben eten we natuurlijk ook gezellig samen op!

we het belangrijk vinden u als ouder overal bij te betrekken?

De ouderbetrokkenheid is groot. Dat kenmerkt zich door intensief dagelijks contact bij het brengen en halen, veel ouder/kindactiviteiten en inzage in hoe we met Puk & Ko werken. Ouders krijgen wekelijks een update welke nieuwe woordjes cq thema’s aan bod komen. Tweejaarlijks is er een thema-avond met de peuterspeelzaal rond Puk & Ko.

we bij eventuele problemen snel hulp kunnen inschakelen van buitenaf?

Bij het signaleren van opvoedingsproblemen of achterstand in ontwikkeling kunnen we snel deskundige hulp inschakelen. We hebben met regelmaat contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD en Yorneo in het kader van gezinsondersteuning en begeleiding op de groep. Dit gaat altijd in overleg met de ouders van het betreffende kind.

we een kleinschalig en dorps karakter hebben?

Veel kinderen kennen elkaar van school en van de voetbalvereniging en gymvereniging.Ouders zijn gemakkelijk benaderbaar en altijd bereid mee te denken over een activiteit buitenshuis, of staan open voor bijvoorbeeld een bezoekje aan hun boerderij of bedrijf.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden