Wist u dat...

we over geschoolde medewerkers beschikken en deze met regelmaat bijgeschoold worden?

we werken met verticale groepen van 0 tot 4 jaar?

De jongsten uit de groep leren van de oudsten en de oudsten helpen mee de jongsten te verzorgen. Baby’s volgen hun eigen ritme in nauw overleg met de ouders. Het is zo een gezellig groot gezin, waarin voor elke leeftijd voldoende ontwikkelingsaspecten aangeboden worden.

we werken met Puk & Ko?

Het VVE-programma ‘Puk & Ko’ zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool en een warme overdracht naar de scholen. In overleg met de ouders gaan de gegevens van kinderen die naar school gaan overgedragen aan de betreffende school en vindt er een gesprekje plaats met school.

we in een multifunctioneel pand gevestigd zijn?

Omdat we in een multifunctioneel pand zitten hebben we veel mogelijkheden tot samenwerking met de andere participanten en gebruik van elkaars ruimtes, zonder ‘uit huis’ te hoeven. We kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk even naar de bieb gaan en deelnemen aan activiteiten die de bieb aanbiedt, zoals het dreumesuurtjes en het nationale voorleesontbijt. Ook lenen we spelmaterialen van de speelotheek, zodat we de kinderen regelmatig ens wat anders aan kunnen bieden op dit gebied.

we het belangrijk vinden u als ouder overal bij te betrekken?

De ouderbetrokkenheid is groot. Dat kenmerkt zich door intensief dagelijks contact bij het brengen en halen, veel ouder/kindactiviteiten en inzage in hoe we met Puk & Ko werken. Ouders krijgen wekelijks een update welke nieuwe woordjes cq thema’s aan bod komen. Tweejaarlijks is er een thema-avond met de peuterspeelzaal rond Puk & Ko.

we een kleinschalig en dorps karakter hebben?

Veel kinderen kennen elkaar van school en van de voetbalvereniging en gymvereniging.Ouders zijn gemakkelijk benaderbaar en altijd bereid mee te denken over een activiteit buitenshuis, of staan open voor bijvoorbeeld een bezoekje aan hun boerderij of bedrijf.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden