Onze opvang

Voorschool

Wij werken via de VVE-methode ‘Startblokken’, waarbij elke 6 weken een nieuw thema centraal staat met bijbehorende spelmaterialen en activiteiten. 

Buitenschoolse opvang

We bieden de kinderen een uitdagende omgeving. Dit doen wij in de vorm van dagelijks nieuwe activiteiten waar kinderen zelf uit kunnen kiezen in de vorm van opendeurenactiviteiten. We maken gebruik van de eigen ruimte, maar ook van de gymzaal, aula en buitenspeelmogelijkheden. Daarnaast hebben de kinderen een groot aanbod aan speelmateriaal tot hun beschikking, zoals gezelschapspelletjes, (constructie)speelgoed, een huishoek en veel verschillende soorten knutselmateriaal.

Opendeurenactiviteiten

Elke dag organiseren wij activiteiten die gekoppeld zijn aan het opendeurenbeleid. Kinderen hoeven zich niet van te voren op te geven en de activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de ideeën en wensen van de kinderen. Deze activiteiten zijn vrijblijvend. Kinderen kunnen aanschuiven als ze willen en kunnen stoppen als ze geen zin meer hebben. Kinderen mogen zelf kiezen waaraan en of ze mee willen doen. 

Vrij spelen

Bij Partou vinden kinderen een tweede thuis waar ze zich prettig voelen. Na een lange schooldag hebben de kinderen behoefte aan vrijetijdsbesteding en een huiselijke sfeer. Naast alle activiteiten die we organiseren raken wij het belangrijkste niet uit het oog: bso-tijd is en blijft vrije tijd. Tijd om te spelen. Tijd om de wereld te verkennen. Tijd om te experimenteren met sociale vaardigheden, maar ook tijd om te niksen en uit te rusten van een schooldag. 

Soorten kinderopvang

  • Voorschool
  • Buitenschoolse opvang (bso)

Groepsindeling

Voorschool

1 groep van 2 tot 4 jaar. 

Buitenschoolse opvang

  • 1 groep van 4 tot 6 jaar
  • 1 groep van 6 tot 7 jaar
  • 1 groep van 8 jaar en ouder 

VVE-programma

Ja

Gevestigd in

ABBS Zuiderzee school 

Ophalen van school (bso)

Wij bedienen naast de ABBS Zuiderzee school ook de Montessorischool Steigereiland.
De kinderen van de Montessorischool worden lopend opgehaald door een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker staat in een herkenbare jas met bedrijfslogo op het afgesproken verzamelpunt op het schoolplein. De kinderen dragen een veiligheidshesje wanneer zij van school naar de bso lopen. Wanneer een kind ’s ochtends op de fiets naar school is gekomen, loopt hij met de fiets aan de hand mee met de groep. 

Ons pand

Onze voorschool is gevestigd in school, waarbij er een gedeelte binnen het pand van de bso is. Daarbinnen hebben wij een ruimte voor de voorschool. Er is een eigen entree voor onze ouders. Verder sluit de doorgang aan op de hoofdingang op school. De school is licht en ruim en overzichtelijk. 

Onze buitenschoolse opvang zit in de ABBS Zuiderzeeschool en we mogen gebruik maken van de zeer ruime aula met podium voor optredens en de gymzaal voor sporten en andere workshops.
Daarnaast hebben we direct toegang (onze locatie ligt eraan vast) tot het grote speelplein met zandbak, dat is afgeschermd met een hek. Er zijn drie lokalen voor 20 kinderen, elk met een eigen thema: Bouw, Theater en Chill. Ze hebben grote ramen en hoge plafonds waardoor het ruime en lichte ruimtes zijn. De Chill is ingericht voor onze oudste kinderen, ze kunnen er o.a. rustig een boek lezen, gamen, gezelschapspellen doen. De Bouwgroep is ingericht op constructiemateriaal, zoals Knex, Lego en Kapla. De Theatergroep is ingericht voor fantasiespel en toneel met onder andere verkleedkleren, een keukentje en een winkeltje. Daarnaast is er ook een Atelier, dat helemaal ingericht is voor creatieve activiteiten.
Tijdens het vrij spelen en de activiteiten werken wij met een opendeurenbeleid. Dit betekent dat de kinderen vrij zijn om naar één van bovenstaande themalokalen te gaan om daar te spelen, hierbij altijd de beroepskracht-kindratio in acht nemend.

Het spelmateriaal is uitdagend, fantasierijk en past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Wij dragen waar mogelijk samen met de kinderen verantwoordelijkheid voor de verzorging, uitstraling en aankleding van de groep. We leren kinderen om op te ruimen waarmee ze gespeeld hebben. Hiermee stimuleren wij de zelfstandigheid, participatie, het groepsgevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien blijven ruimtes zo overzichtelijk en voorkomen we dat kinderen overprikkeld raken. Een overprikkeld kind komt moeilijker tot spel, omdat er steeds iets nieuws is wat zijn aandacht vraagt. We vinden geconcentreerd spelen belangrijk, omdat spelen de manier is waarop kinderen leren.
Door het uitdagende spelmateriaal, het gevoel van herkenning en de veiligheid van de vaste (basis)groepsruimte stellen we kinderen in staat zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.

Kinderen in de bso-leeftijd worden steeds zelfstandiger. Wij geven ze de vrijheid die ze nodig hebben en aankunnen. Dat geldt ook voor het gebruik van de binnen- en buitenruimtes. Wij begeleiden en bewaken dit proces voor ieder kind individueel en voor de groep als geheel. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen de activiteiten van de dag uitgelegd. De kinderen mogen zich opgegeven voor één van de aangeboden activiteiten, maar vrij spelen is ook altijd een keuze.

Alle groepen hebben een thema en zijn ook volgens dit thema ingericht. De themaruimtes zijn weer onderverdeeld in speelhoeken. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze mee spelen. Het materiaal wordt aangeboden op kindhoogte en is daardoor toegankelijk voor de kinderen.

Voor kinderen én pedagogisch medewerkers is het leuk om activiteiten te ondernemen en te ontwikkelen buiten de basisgroep. Wij denken hierbij aan activiteiten zoals beweegkriebels, buiten spelen, theater en in de gymzaal sport en spel spelen. Uitgangspunt van activiteiten buiten de eigen basisgroep is dat deze activiteiten een meerwaarde moeten hebben voor het kind. We proberen dan ook de activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het individuele kind. Door activiteiten aan te bieden buiten de basisgroep wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en stellen we kinderen in staat om van elkaar te leren, door het delen van ervaring en herkenning vinden bij elkaar.

De sfeer is zeer gemoedelijk. Alle ruimtes zitten aan elkaar en de kinderen lopen van ruimte naar ruimte om activiteiten te ondernemen of vrij te spelen. Na het eetmoment is het eigenlijk één groot huis waar de kinderen in rond lopen. 

Onze speelplaats

De kinderen van onze voorschool spelen buiten spelen in de aangrenzende speelpleintje.

Op het speelpleintje staan een leeftijdgerelateerd speel- en klimtoestel, voetbaldoeltjes, een basket en een zandbak. Wij verzorgen daarnaast gepast speelmateriaal, zoals stepjes, stoepkrijt en springtouwen.
Daarnaast spelen wij ook bij de openbare speeltuin. Daar is een groter klim –en klautertoestel, een kabelbaan, draaimolen, schommels en meer.De oudere kinderen spelen in en rondom de voetbalkooi. Zij hebben duidelijke afspraken gemaakt met de pedagogisch medewerker waar zij wel en niet mogen spelen. Naast deze voorzieningen zorgen wij voor buitenspelmateriaal, zoals voetballen en frisbees, afhankelijk van de wensen van de kinderen. 
De vele speelmogelijkheden rondom onze locatie bieden ons veel ruimte om buitenactiviteiten met de kinderen te ontplooien. 

IJburg is de meest kindvriendelijke wijk van Amsterdam. Er is naast de speelmogelijkheden rondom de locatie een ruime hoeveelheid sport- en recreatievoorzieningen aanwezig, waar wij dankbaar gebruik van maken. Het Diemerpark is een van de plekken waar wij regelmatig te vinden zijn voor diverse sport- en spelactiviteiten. 

Ons team

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind. Onze bso-medewerkers zijn gespecialiseerd in sport, creativiteit, muziek, dans, natuur en koken. 

Openingstijden

Voorschool

Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur.

In de schoolvakanties is de voorschool gesloten.

Buitenschoolse opvang

Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn wij standaard samengevoegd op de bso aan de John Hadleystraat. 

Regulier: van 15.00 tot 18.30 uur
Vakantie: geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag zijn wij standaard samengevoegd op de bso aan de John Hadleystraat. 

Bereikbaarheid & parkeren

Onze kinderopvang is gevestigd in de wijk Steigereiland, aan de IJburglaan in het schoolgebouw van de ABBS Zuiderzeeschool. 
  • Vanaf Amsterdam CS: Tram 26/Halte Steigereiland
  • Ringweg Oost A10: afslag S114 (komt uit op de IJburglaan).
Er is voldoende ruimte voor (betaald) parkeren voor de deur.
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden