Onze opvang

Voorschool

Wij werken met het programma ‘Uk & Puk’ in combinatie met de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori. Elke 5 weken staat er een thema centraal waarop de spelmaterialen en de activiteiten worden afgestemd. Taal komt in alles terug.
We maken een feestje van verschillende thema's en festiviteiten!

Buitenschoolse opvang

We bieden de kinderen een uitdagende omgeving. Dit doen wij in de vorm van dagelijks nieuwe activiteiten waar kinderen zelf uit kunnen kiezen. Een deel van de activiteiten ligt van tevoren vast in de vorm van de ‘Blauwe Mix’. Een ander deel is een dagelijks gevarieerd aanbod in de vorm van Open Deurenactiviteiten. We maken gebruik van de eigen ruimte, maar ook van de profielruimte, danszaal en buitenspeelmogelijkheden. Daarnaast hebben de kinderen een groot aanbod aan speelmateriaal tot hun beschikking, zoals gezelschapsspelletjes, (constructie)speelgoed en veel verschillende soorten knutselmateriaal.

Kinderen in de bso- leeftijd worden steeds zelfstandiger. Wij geven ze de vrijheid die ze nodig hebben en aankunnen. Dat geldt ook voor het gebruik van de binnen- en buitenruimte. Wij begeleiden en bewaken dit proces voor ieder kind individueel en voor de groep als geheel. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen de activiteiten van de dag uitgelegd. De kinderen mogen zich opgegeven voor één van de aangeboden activiteiten, maar vrij spelen is ook altijd een keuze.

Voor kinderen én pedagogisch medewerkers is het leuk om activiteiten te ondernemen en te ontwikkelen buiten de basisgroep. Wij denken hierbij aan activiteiten zoals beweegkriebels, buiten spelen, theater en in onze moestuin werken. Uitgangspunt van activiteiten buiten de eigen basisgroep is dat deze activiteiten een meerwaarde moeten hebben voor het kind. We proberen dan ook de activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het individuele kind. Door activiteiten aan te bieden buiten de basisgroep wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en stellen we kinderen in staat om van elkaar te leren, door het delen van ervaring en herkenning vinden bij elkaar.

Blauwe Mix
Een deel van de activiteiten die wij aanbieden ligt vast in de Blauwe Mix. De Blauwe Mix is een pakket aan workshops die in een cyclus van ongeveer 6 weken wordt aangeboden. Het aanbod is leeftijdsgericht (4-5 jaar, 6-7 jaar, 8+ en 9+). De Blauwe Mix vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen moeten zich vooraf inschrijven. Een aantal workshops heeft een opbouw (leerlijn) waarin we werken naar een eindpresentatie. Andere workshops hebben een vrijere invulling. We stimuleren kinderen om keuzes te maken en leren ze af te maken waar ze aan zijn begonnen. De Blauwe Mix wordt zo gevarieerd mogelijk aangeboden. Er zijn activiteiten op het gebied van natuur & wetenschap, theater, sport & spel, dans & muziek en creatieve activiteiten. We kijken of het aanbod voor zowel meisjes als jongens en voor jongere en oudere kinderen aantrekkelijk genoeg is. Bij de Blauwe Mix maken we gebruik van externe vakdocenten en de eigen pedagogisch medewerkers. Voor de Blauwe Mix werkt onze buitenschoolse opvang samen met de bso in de ABBS Zuiderzeeschool op IJburg. Kinderen kunnen zich in overleg met ouders niet alleen inschrijven voor activiteiten op de eigen locatie, maar ook voor activiteiten op de andere bso. 

Opendeurenactiviteiten
Naast de Blauwe Mix, waar de kinderen zich voor inschrijven en die een aantal weken achter elkaar gegeven worden, organiseren wij elke dag activiteiten die gekoppeld zijn aan het Open Deurenbeleid. Kinderen hoeven zich niet van te voren op te geven en de activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de ideeën en wensen van de kinderen. Deze activiteiten zijn vrijblijvend. Kinderen kunnen aanschuiven als ze willen en kunnen stoppen als ze geen zin meer hebben. Kinderen mogen zelf kiezen waaraan en of ze mee willen doen. 

Vrij spelen
Bij onze bso vinden kinderen een tweede thuis waar ze zich prettig voelen. Na een lange schooldag hebben de kinderen behoefte aan vrijetijdsbesteding en een huiselijke sfeer. Naast alle activiteiten die we organiseren raken wij het belangrijkste niet uit het oog: bso-tijd is en blijft vrije tijd. Tijd om te spelen. Tijd om de wereld te verkennen. Tijd om te experimenteren met sociale vaardigheden, maar ook tijd om te niksen en uit te rusten van een schooldag.

Multimedia
Onze bso is één van de zes vestigingen die met het project  ‘multimedia' is gestart. Naast de reguliere activiteiten bieden we de kinderen media-activiteiten aan, zoals het maken van animaties  en fotostrips. Daarnaast werken we met de programma's comic life, stop motion, iMovie en iPhoto.
Het mediawijs maken van kinderen is een speerpunt van dit project. Wij vinden het belangrijk om kinderen te begeleiden zodat ze op een veilige manier om leren te gaan met multimedia. Deze pilot, de unieke activiteiten en de geweldige materialen zijn een enorme verrijking voor de vestiging! 

Soorten kinderopvang

  • Voorschool
  • Buitenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Groepsindeling


Voorschool

1 groep van 2 tot 4 jaar


Buitenschoolse opvang

  • 10 kinderen, 4 jaar
  • 20 kinderen, 5-6 jaar
  • 20 kinderen, 7-8 jaar
  • 20 kinderen,  9+ 

Extra aandacht voor:

Kunst & cultuur 

Gevestigd in school of multifunctioneel centrum

Ja, in een school; Montessorischool Steigereiland 

Ons pand

Wij bieden buitenschoolse opvang aan in de Montessorischool Steigereiland en mogen gebruik maken van de profielruimte en danszaal. Daarnaast hebben we direct toegang - onze locatie ligt eraan vast - tot het grote open buitenspeelplein met veel speelmogelijkheden. Er zijn vier lokalen, elk met ieder een eigen thema: Bouw, Theater, Atelier en Media. Daarnaast hebben we een grote open gang waar alle groepsruimtes op uit komen. Hier staat een grote tafel waaraan we spelletjes spelen of een boekje lezen.   

Op onze bso hebben alle groepen een thema en zijn tevens volgens dit thema ingericht. De themaruimtes zijn weer onderverdeeld in speelhoeken. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze mee spelen. Het materiaal wordt aangeboden op kindhoogte en is daardoor toegankelijk voor de kinderen.

Op onze bso hebben we vier ruimtes. Het Atelier is helemaal ingericht op creatieve activiteiten. De Bouwgroep op constructiemateriaal, zoals Knex, Lego en Kapla. De Theatergroep is ingericht voor fantasiespel en toneel met onder andere verkleedkleren, een keukentje en een winkeltje. De Mediaruimte is ingericht om te lezen, te luieren en om te Wii’en. Daarnaast kunnen wij in deze ruimte met media aan de slag. In de Theatergroep tonen wij alle mediaproducten die wij met de kinderen gemaakt hebben op groot scherm. 

Tijdens het vrij spelen en de activiteiten werken wij met een opendeurenbeleid. Dit betekent dat de kinderen vrij zijn om naar één van bovenstaande themalokalen te gaan om daar te spelen. Hierbij altijd het beroepskracht-kindratio in acht nemend.
Het spelmateriaal is uitdagend, fantasierijk en past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Wij dragen, waar mogelijk samen met de kinderen, verantwoordelijkheid voor de verzorging, uitstraling en aankleding van de groep. We leren kinderen om op te ruimen waarmee ze gespeeld hebben. Hiermee stimuleren wij de zelfstandigheid, participatie, het groepsgevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien blijven ruimtes zo overzichtelijk en voorkomen we dat kinderen overprikkeld raken. Een overprikkeld kind komt moeilijker tot spel, omdat er steeds iets nieuws is wat zijn aandacht vraagt. We vinden geconcentreerd spelen belangrijk, omdat spelen de manier is waarop kinderen leren. Door het uitdagende spelmateriaal, het gevoel van herkenning en de veiligheid van de vaste (basis)groepsruimte stellen we kinderen in staat zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.

De sfeer is zeer gemoedelijk. Alles ruimtes zitten aan elkaar en de kinderen lopen van ruimte naar ruimte om activiteiten te doen of vrij te spelen. Na het eetmoment is het eigenlijk een groot huis waar de kinderen in rond lopen. 

Onze speelplaats

Buiten spelen doen we zoveel mogelijk, iedere dag. Daar hebben kinderen letterlijk de ruimte voor grof motorische bewegingen en kunnen ze zich uitleven: klimmen en klauteren, rennen en fietsen. Buiten worden ook activiteiten aangeboden als sport en spel en onderzoeken van de natuur.
De jongste kinderen spelen altijd onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt bij het omheinde speelpleintje op het schoolplein. Tijdens het buitenspelen dragen deze kinderen altijd een hesje. 
Op het speelpleintje staat een leeftijdgerelateerd speel- en klimtoestel, een zandbak en paardjes. Wij verzorgen daarnaast gepast speelmateriaal, zoals scheppen, stoepkrijt en springtouwen.
De oudere kinderen spelen op het open grote schoolplein en in de moestuin. Zij hebben duidelijke afspraken gemaakt met de pedagogisch medewerker waar zij wel en niet mogen spelen. Deze afspraken staan ook vermeld op het zelfstandigheidscontract dat is afgesloten met de pedagogisch medewerkers, de ouders en het kind. Naast de voorzieningen zoals het voetbalveldje en basketbalveldje,  zorgen wij voor buitenspeelmateriaal zoals voetballen en frisbees, afhankelijk van de wensen van de kinderen. De vele speelmogelijkheden rondom onze locatie bieden ons veel ruimte om buitenactiviteiten met de kinderen te ontplooien. 

IJburg is de meest kindvriendelijke wijk van Amsterdam. Er is naast de speelmogelijkheden rondom de locatie een ruime hoeveelheid sport- en recreatievoorzieningen aanwezig, waar wij dankbaar gebruik van maken. Het Diemerpark is een van de plekken waar wij regelmatig te vinden zijn voor diverse sport- en spelactiviteiten. 

Ons team 

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind. We hebben experts voor multimedia, dans en muziek, koken, sport, filosofie, experimenteren met van alles (proefjes) en creativiteit (knutselen).

Openingstijden

Voorschool

Open op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur. In schoolvakanties zijn wij gesloten.

Buitenschoolse opvang

Geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag voegen wij standaard samen met de bso aan de Brigantijnkade. Wij voegen samen op de John Hadleystraat. 
Ma, di, do en vr van 15.00 tot 18.30 uur
Wo van 12.10 tot 18.30 uur
Vakantiedagen, dagelijks geopend van 7.30 tot 18.30 uur

Voorschoolse opvang

Geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur (per 3 september 2018).

Bereikbaarheid & parkeren

Onze kinderopvang ligt aan de IJburglaan in het schoolgebouw van de Montessorischool Steigereiland. Dit is een groot, knalblauw gebouw, wij zitten links onderin het gebouw. 
We zijn bereikbaar met het ov vanaf Amsterdam CS: Tram 16/Halte Steigereiland en vanaf de Ringweg Oost A10: afslag S114 (komt uit op de IJburglaan).
Er zijn voldoende plaatsen voor (betaald) parkeren voor de deur.
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden