Wist u dat...

we een leuk speeltoestel hebben op onze aangrenzende speelplaats?

we de gymzaal gebruiken voor extra bewegingsactiviteiten?

we werken met de ‘Uk & Puk’-methode?

we samenwerken met basisschool Neptunus?

We zijn een gezellige ongedwongen opvang binnen de muren van Daltonschool de Neptunus. Naast onze eigen groepsruimtes kunnen we gebruik maken van ruimtes binnen de school, zoals de danszaal. Hier kunnen we prima beweegactiviteiten uitvoeren!

bso-kinderen elke dag een activiteit kunnen kiezen? 

Onze activiteiten heetten voorheen Carroussel, nu Ateliers. Het verschil is dat de Carroussel je verplichtte tot deelname gedurende een vaste periode (6-10 weken), Ateliers kies je per dag. Per dag worden meerdere Ateliers aangeboden. Geregeld worden voor de ateliers deskundigen of vakkrachten ingehuurd, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of natuur.

we participeren in wijkprojecten? 

We participeren in projecten binnen de wijk, we voelen een nauwe verbondenheid met de buurt. Voorbeelden: het moestuintjesproject op kavel 13, de bloemenbootjes en het Schoonmaakhelden-project.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden