Onze opvang

Buitenschoolse opvang 

Op onze buitenschoolse opvang bieden we kinderen een ruim activiteitenaanbod aan. We maken onderscheid tussen vrij spel, open activiteiten en vaste activiteiten:

  • Vrij spel: vrij spelen, zelfstandig of met volwassenen op de achtergrond. Dit kan in de lounge, in de bibliotheek of in de eigen basisgroep.
  • Open activiteiten: bezigheden, georganiseerd door de groepsleiding (n.a.v. ideeën die kinderen of de groepsleiding zelf aandragen) in de verschillende ateliers van onze bso. De kinderen kunnen op een (mid)dag meerdere ateliers bezoeken.
  • Vaste activiteiten: activiteiten georganiseerd door de groepsleiding of door externe deskundigen, met een vast programma en voor een vaste periode. Dit zijn als het ware korte cursussen of workshops, waarin de kinderen uitgebreider kennis maken met bepaalde activiteiten en speciale vaardigheden aanleren. 
Partou heeft er voor gekozen om de workshops serieus op te pakken en de deelname eraan niet geheel vrijblijvend te maken. Kinderen moeten zich van tevoren opgeven voor de cursussen en workshops. Als ze ermee gestart zijn, wordt van ze verwacht dat ze bij alle bijeenkomsten van de cursus of workshop aanwezig zijn. Zo leren de kinderen om bewuste keuzes te maken en om hun afspraken na te komen. Voorbeelden van projecten en cursussen zijn zeilen, yoga, gitaarles, percussie en goochelen. 

Soorten kinderopvang

  • Buitenschoolse opvang

Groepsindeling

3 bso-groepen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.

Extra aandacht voor

Natuur en techniek op de bso.

Ophalen van school (bso)

De buitenschoolse opvang ligt op loopafstand van de volgende scholen:
  • 8ste Montessorischool
  • Achthoek dependance
  • Achthoek hoofdgebouw
Onze bso is er ook voor kinderen die zelfstandig komen of gebracht worden met een busje vanuit andere scholen of delen in Amsterdam.

Gevestigd in school of multifunctioneel centrum

De bso en kidsclub zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest.

Ons pand

De ruimtes van de bso hebben duidelijke en herkenbare atelier- en basisgroepfuncties. Er zijn tien ateliers met elk een eigen discipline en ontwikkelingsgebied. Hier krijgen kinderen de ruimte om zelf te ontdekken, te onderzoeken, te experimenteren en zelfstandig te zijn. 

Onze speelplaats

Er is een aparte buitenruimte voor de buitenschoolse opvang met een zandbak. Er zijn verschillende buitenspeelmaterialen voor de kinderen beschikbaar, zoals fietsjes, skippyballen, loopklossen enzovoort. Er zijn verschillende kindvriendelijke pleinen en parkjes op loopafstand in de directe omgeving. 

Ons team 

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind. 
Op onze buitenschoolse opvang hebben de meeste medewerkers naast hun bevoegdheid een specialisme zoals yogadocent, docent handvaardigheid of tekenen,  fotografie en beeldende vorming, theater en drama. Bovendien werken er muzikanten in het muziekatelier.

Openingstijden

Tijdens de schoolweken is de bso geopend voor de kinderen vanaf het tijdstip waarop de school zijn deuren sluit, tot 18.30 uur.

Tijdens de schoolvakantieweken  zijn we geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Wanneer de basisscholen door omstandigheden buiten het rooster om gesloten zijn (studiedag, adv-dag), bieden we extra opvang buiten de reguliere uren van de bso om.

Bereikbaarheid & parkeren

Ons kinderopvang is gevestigd in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam en valt binnen het  Stadsdeel Oost. Voor de deur is er parkeergelegenheid (betaald). 
Boven het pand bevinden zich woningen van woningbouwvereniging Ymere, waar ook veel senioren wonen. We hebben een kleine binnentuin die we gebruiken als ‘werktuin’. 

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden