Wist je dat...

ouders en kinderen een inspiratiebron vormen?

Kinderdagverblijf Partou Quellijnstraat is een nieuw centrum dat met het team, ouders en kinderen vorm gaat geven aan de eigen ”kleur” van het centrum. Zo wordt het een plaats waar kinderen en ouders een inspiratiebron vormen.

wij betrokken en klantgericht zijn? 

Bij Partou Quellijnstraat streven wij naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen en ruimte krijgen voor eigen ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen treden elkaar met openheid, respect en vertrouwen tegemoet. We zijn betrokken en klantgericht. Partou Quellijnstraat biedt opvang naar de wensen van kind en ouders, binnen de kaders van de Partou-pedagogiek. We bieden leeftijdsgerichte activiteiten en opvang aan.

we goed contact houden met u als ouder? 

Voor kinderen is het belangrijk dat de volwassenen waarmee ze te maken hebben zoveel mogelijk dezelfde aanpak hebben. Daarom hebben wij goed contact en regelmatig overleg met ouders. We wisselen informatie uit over het wel en wee van de kinderen, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn en er wederzijdse afstemming plaats vindt.

wij werken met boeiende thema’s? 

Wij werken met thema’s om de kinderen gericht dingen te leren op een leuke speelse manier. Er komt een jaarkalender met elke maand een ander thema. Een voorbeeld van een thema is ‘Water’. Met dit thema worden er op alle groepen elke week activiteiten gedaan die voor alle leeftijden zijn aangepast. De activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld knutselen, spelletjes en liedjes zingen. Er is ook aandacht voor de Nederlandse taal door voor te lezen en met elkaar te praten over het thema. Met de allerkleinsten wordt er veel contact gemaakt door handelingen en voorwerpen te benoemen tijdens de verzorgmomenten. Voorlezen doen wij aan alle kinderen, ook de allerkleinsten.

kinderen zelfstandig kunnen spelen bij ons? 

Alle groepen zijn ingericht zodat kinderen zelfstandig kunnen spelen. Een groot deel van de bergruimte bestaat uit open schappen/kasten waar kinderen zelf speelgoed kunnen pakken. Er zijn puzzels en ontwikkelingsmateriaal in verschillende moeilijkheidsgraden.

bij ons veel fulltimers werken?

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden