Wist u dat...

we peutergym geven?

Elke week geven we peutergym aan de kinderen van 2 tot 4 jaar. We stimuleren de kinderen spelenderwijs om te bewegen, vaak ook op muziek.

we onze eigen muziekcoach hebben? 

Onze eigen muziekcoach geeft wekelijks muziekles aan de kinderen.

we met thema’s werken? 

We werken met thema's, waarbij we inspelen op de belevingswereld van de kinderen. Zo komen jaarlijks de seizoenen aan de beurt, maar ook thema's als 'Wie ben ik', ‘Familie' en 'Ik hou van...'. Aan deze thema’s geven we vorm door middel van het voorlezen van boekjes over het thema, het zingen van liedjes, tekenen, knutselen en vertellen.

ons kinderdagverblijf ruim, licht en transparant is?

we u als ouder graag bij de opvang betrekken? 

Er bestaat een nauwe samenwerking met de oudercommissie. Wij streven ernaar om het contact met u als ouder optimaal te laten verlopen. Dit doen we door de dagelijkse overdracht, maar ook door observatiegesprekken en ouderavonden over thema's als positief opvoeden, peuterpuberteit, enz. Twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd en verder worden ouders ook betrokken bij feesten als bijvoorbeeld Pasen, waarbij alle ouders worden uitgenodigd om met hun kinderen van een ontbijt te genieten.

we kinddossiers bijhouden? 

We volgen uw kind goed en geven feedback aan u. Wij hebben een uitgebreid kinddossier van alle kinderen. Alles wordt in kaart gebracht en jaarlijks vinden er observatiegesprekken plaats.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden