Onze opvang

In de peutergroepen van onze dagopvang werken we met een VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen worden gedurende de dag spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling door de pedagogisch medewerkers. 

Het VVE-programma biedt daarbij handvatten en is een meerwaarde voor de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen nog planmatiger werken aan de ontwikkelingsstimulering. Wij hebben gekozen voor het VVE-programma ‘Puk & Ko’. Puk is de vrolijk gekleurde handpop uit Puk & Ko. Samen met Puk beleven de peuters avonturen. Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken. Maar ook liedjes zingen, naar verhalen luisteren en samen eten. Er wordt gewerkt met thema's die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. Puk & Ko bestaat uit tien thema’s. Elk jaar zijn er vijf thema’s. Na twee jaar zijn alle thema’s aan de orde geweest en beginnen we weer opnieuw.

Rondom het werken met een project/thema zijn er voor peuters activiteiten in de kleine en in de grote groep. Het voordeel van een voorschools programma op een kinderdagverblijf is dat wij de hele dag met het thema bezig zijn. Door de dag heen komen de activiteiten, het thema en de bijbehorende woorden vaak aan bod. Het kan bijvoorbeeld gaan om voorlezen over het thema, knutselactiviteiten, en activiteiten over het thema buiten de deur. Overal in het gebouw hangt materiaal dat met het thema te maken heeft.

Naast de door ons aangeboden activiteiten is keuzetijd een vast onderdeel van de dag voor alle kinderen. Kinderen maken keuzes en brengen hun eigen ontdek- en speelideeën in praktijk tijdens keuzetijd. Bijvoorbeeld: een paar peuters spelen met poppen in de huishoek, een paar anderen met auto's in de bouwplaats. Gedurende de hele dag observeren pedagogisch medewerkers de kinderen en bespreken met elkaar wat er gebeurde in de kleine groep of in een bepaalde hoek waar ze mee gespeeld hebben. Kinderen zijn gedurende de hele dag betrokken bij wat er gebeurt, ze maken keuzes en doen zelf dingen tijdens de lichamelijke verzorging. Bijv. kleding aantrekken/uittrekken; wassen/afdrogen van het gezicht en de handen.

Structuur is belangrijk voor kinderen. Herkenbaarheid en herhaling geven een gevoel van veiligheid. Er wordt bij ons dus op vaste tijden gegeten, geslapen en activiteiten gepland. Kinderen herkennen dit al snel. De groepsruimte is een veilige haven voor hen.

Soorten kinderopvang

Dagopvang

Groepsindeling

Twee babygroepen van 0 tot 2 jaar
Twee peutergroepen van 2 tot 4 jaar

VVE-programma

Ja

Ons pand

Ons kinderdagverblijf is gehuisvest in een speciaal als kinderdagverblijf ontworpen gebouw. Het is ruim, licht en veilig. Er is een grote buitenruimte.

Het verblijf bestaat uit een L-vormige hal en vijf groepsruimtes. Tegenover de groepsruimtes van de peutergroepen ligt de slaapkamer van de peuters. De babygroepen hebben een eigen slaapruimte bij de groepsruimte. De peutergroepen liggen aan de buitenspeelruimte, zodat de kinderen en pedagogisch medewerkers makkelijk naar buiten kunnen, als het weer het toelaat. De meeste meubels zijn op kindermaat en bevorderen de zelfstandigheid van kinderen. Kinderen kunnen zelf hun handen wassen bij de lage wasbak.

Iedere basisgroep heeft minimaal drie speelhoeken, zoals een poppenhoek, een bouwhoek en een leeshoek. De poppenhoek wordt aangepast aan het VVE-thema. Het wordt bijvoorbeeld een ziekenzaaltje bij het thema “Hatsjoe!”. De speelhoeken zijn zo ingericht dat kinderen er zelfstandig kunnen spelen. Een groot deel van de bergruimte bestaat uit open schappen en kasten, zodat kinderen zelf speelgoed kunnen pakken.
Rustige en actieve hoeken zijn zo in de ruimte geplaatst dat spelende kinderen in deze hoeken elkaar niet belemmeren. Zo kunnen kinderen een toren van blokken bouwen zonder dat die omgegooid wordt door rennende kinderen. Er is een plek waar één of twee kinderen kunnen spelen, zonder dat ze daarbij door andere kinderen in hun spel worden gestoord. Een knus hoekje is gedurende de dag toegankelijk voor kinderen.

Veel van de afbeeldingen die in onze ruimtes hangen hebben te maken met de huidige activiteiten en met de kinderen in de groep: het zijn bijvoorbeeld werkstukjes gemaakt door kinderen of foto’s van recente gebeurtenissen. Het meeste tentoongestelde materiaal is door de kinderen zelf gemaakt en hangt of staat op kindhoogte.

Onze speelplaats

Op de speelplaats is een speelhuis met glijbaan. Er is ook een grote zandbak. We halen fietsjes uit het berghok en de kinderen kunnen hun energie kwijt met rennen, fietsen en glijden. Onze opvang bevindt zich in het midden van de wijk Gein, naast het winkelcentrum. De ligging is gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer.
Kinderboerderij Brinkie is op loopafstand. In de directe omgeving zijn een aantal speelplaatsen voor kinderen.

Ons team

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind. Op de peutergroepen werken VVE-gecertificeerde peuterleidsters. Daarnaast hebben zij de extra training VVE en Taal gevolgd. Er is veel ervaring met het aanbieden van taalactiviteiten.

Openingstijden

Geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur

Bereikbaarheid & parkeren

Onze kinderopvang is gevestigd in het centrum van de wijk Gein, naast het winkelcentrum en het metrostation. Er is voldoende ruimte om gratis te parkeren.
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden