Onze opvang

Dagopvang

Op de dagopvang bieden wij de kinderen Beweegkriebels aan. Dit zijn bewegingactiviteiten van kinderen van 0 tot 4 jaar en kunnen zowel binnen als buiten plaats vinden. Tijdens Beweegkriebels maken we gebruik van sport- en spelmaterialen maar ook van alledaagse materialen zoals wasknijpers, viltjes enzovoorts. Op onze vestiging biedt een muziekcoach wekelijks muziekactiviteiten aan op de groepen binnen van de dagopvang.

Voor de peuters op onze opvang is ‘Raai de kraai’ een kameraadje. Raai is het personage uit de methode ‘Peuterplein’. Peuterplein is ontwikkeld om kinderen van 0 tot 4 jaar op een gestructureerde en speelse manier op de basisschool voor te bereiden. Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Door samen te zingen, bewegen, lezen, praten en werken helpen we de peuters steeds een stapje verder in hun ontwikkeling.

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de kinderen van 3 jaar binnen ons kinderdagverblijf 3+groep. We starten de 3+groep met een kringmoment. Daarna gaan de kinderen en pedagogisch medewerkers aan de slag met het thema door middel van een creatieve, muzikale en/of sportieve activiteit gericht op de 3+ leeftijd. 

Wij werken samen met Connect logopedie. Bij de eerste signalen van logopedische zorg wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om Connect in te schakelen. De afspraak met Connect en uw kind kan voor uw gemak plaatsvinden op deze vestiging van Partou.

Peuterspeelzaal

Van 8.30 tot 11.30 uur is er peuterspeelzaal. Ouders en kind kunnen van 8.30 tot 9.00 uur samen op de groep een spelletje doen, een puzzel maken of wat anders gezamenlijk doen. Om 9.00 uur zwaaien we de ouders gedag en gaan we aan de slag met een activiteit over het thema. Daarna begint het kringmoment waarin er ook tijd is om fruit te eten en fruitwater en thee te drinken. Tijdens het kringmoment speelt Raai met de kinderen. Hierbij daagt ze de kinderen uit en bereidt ze hen voor op de basisschool. Na het kringmoment gaan we vrij spelen buiten of met slecht weer binnen.

Buitenschoolse opvang

Op de bso hebben we 4 groepen. Op onze bso wordt er leeftijdsgericht gewerkt. Dit houdt in dat het kind op de groep zit met leeftijdsgenootjes en dat het aanbod van speelgoed en activiteiten afgestemd is op de leeftijdsgroep van uw kind. De stem van uw kind is belangrijk en kinderparticipatie staat bij ons voorop. We verwerken de wensen van de kinderen in het activiteiten- en speelgoedaanbod, de regels en het dagritme van de groep. 

Elke groep heeft zijn eigen activiteitenplanning en deze wordt aan u bekend gemaakt via Mijn Kind, ons digitale ouderportaal. 

Tijdens de vakanties de vakanties voegen we de groepen samen. Afhankelijk van het aantal kinderen is er 1 groep open of splitsen we de groep en zijn er 2 groepen open.  Op woensdag en vrijdag is er 1 groep open.

Soorten kinderopvang

 • Dagopvang
 • Buitenschoolse opvang
 • Tussenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang 
 • Peuterspeelzaal

Groepsindeling

Dagopvang

 • 1 groep van 0 tot 2 jaar
 • 1 groep van 0 tot 4 jaar
 • 1 groep van 2 tot 4 jaar

Peuterspeelzaal

 • 1 groep van 2 tot 4 jaar

Buitenschoolse opvang

 • 1 groep van 4 tot 6 jaar
 • 1 groep van 4 tot 7 jaar
 • 1 groep van 6 tot 9 jaar
 • 1 groep van 8 tot 12 jaar

Extra aandacht voor:

Kinderparticipatie en beweegkriebels 

Gevestigd in school of multifunctioneel centrum:

Basisschool de Wendakker 

Ophalen van school 

Wij vangen alleen kinderen van de Wendakker op. De onderbouw kinderen halen wij uit de klas, de bovenbouw kinderen komen zelfstandig naar de groep toe.

Ons pand

Dagopvang

Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte. In elke groep zijn er meerdere speelhoeken gecreëerd. Voor de jongste kinderen is er een grondbox waar ze afgeschermd rustig kunnen spelen en ontdekken. De ruimte wordt versierd met de werkjes die door de kinderen zijn gemaakt. Elke groep heeft aan de groep 2 slaapkamers zitten en beschikt over een verschoonruimte en een keuken.

Peuterspeelzaal

De ruimte beschikt over twee grote tafelcombinaties waar de kinderen de activiteiten aan kunnen doen. In de ruimte zijn meerdere speelhoeken gecreëerd. De ruimte wordt versierd met de werkjes die door de kinderen zijn gemaakt.

Op de gang is zichtbaar in welk thema de peuterspeelzaal en dagopvang werken.

Buitenschoolse opvang

We zijn in de school De Wendakker gevestigd en hebben verschillende ruimtes door de hele school heen tot onze beschikking. De ruimtes zijn ingericht met diverse knusse speelhoekjes naar de behoefte van de leeftijdsgroep die gebruik maakt van de ruimte. Naast deze ruimtes mag er gebruik gemaakt worden van de keuken en de speel- en beweegruimtes van de school. 

Onze speelplaats

Elke dag proberen we met de kinderen naar buiten te gaan. We maken tijdens het buitenspelen gebruik van ons eigen plein en hebben in de schuur allerlei buitenspelmaterialen die de kinderen mogen gebruiken. Tevens kunnen we buiten gebruik maken van de materialen voor beweegkriebels.

Buitenschoolse opvang

De bso heeft de beschikking over het schoolplein. Op het schoolplein zijn een klimrek, glijbaan, zandbak en twee schommels aanwezig. Door het grote plein zijn er meerdere mogelijkheden voor lichamelijk intensieve activiteiten en vrij spel. Soms kiezen de pedagogisch medewerkers ervoor om buiten het plein een activiteit te doen. Rondom onze vestiging zijn er meerdere mogelijkheden. Zo zijn er binnen onze wijk meerdere speeltuinen, speelveldjes en de kinderboerderij. Het winkelcentrum en de bibliotheek liggen om de hoek, ook hieraan brengen wij geregeld een bezoekje. 

Ons team

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind.

Openingstijden

Geopend op maandag tot en met vrijdag:
 • Dagopvang: open van 7.30 tot 18.30 uur.
 • Peuterspeelzaal: open van 8.30 tot 11.30 uur.
 • Voorschoolse opvang: open van 7.30 tot 8.30 uur.
 • Tussenschoolse opvang: open van 11.45 tot 13.00 uur.
 • Buitenschoolse opvang: 15.15 tot 18.30 uur (op maandag, dinsdag en donderdag),11.45 tot 18.30 uur (op woensdag en vrijdag).
 • Vakantieopvang: 7.30 tot 18.30 uur.

Bereikbaarheid & parkeren

Onze kinderopvang is gevestigd in CBS De Wendakker. Om de veiligheid rondom het schoolplein te waarborgen is er op de Winterdijkstraat een gedeelte eenrichtingsverkeer. Om voor de deur van ons kindercentrum te kunnen parkeren moet u met de auto op de Winterdijkstraat rechtsaf slaan naar de Landseindestraat. Aan het eind van de Landseindestraat gaat u linksaf de Binnendijkstraat op en dan gelijk linksaf naar de Tolhekstraat. Aan het einde van de Tolhekstraat slaat u rechtsaf en dan kunt u uw auto parkeren op één van de parkeerplaatsen voor onze vestiging.
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden