Onze opvang

Op de peuterschool zijn onze activiteiten  gebaseerd op het educatieve programma ‘Piramide’. 

In de grote kring van alle kinderen komt het weekthema aan bod. Eén medewerker herhaalt met een klein groepje kinderen het thema nog eens of ze bereidt de kinderen voor op een activiteit met de grote groep. Daarna gaat de grote groep knutselen, spelletjes doen, luisteren naar voorlezen, praten, zingen en bewegen op muziek: allemaal activiteiten die aansluiten bij het thema van de week. 

De peuterklas is een peuterschool voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bij de peuterklas werken we ook met het educatieve programma Piramide, welke de basisscholen in Liendert ook gebruiken. 

Bij de peuterklas komen alle kinderen van maandag tot en met donderdag van 8.15 tot 11.30 uur. De kinderen worden begeleid door 2 vaste medewerkers, waarbij 1 medewerker een leerkracht is die verbonden is aan de basisschool de Windroos en 1 medewerker werkzaam is binnen Partou. Deze samenwerking is uniek. Hierdoor sluit de peuterperiode naadloos aan op de basisschool.

Soorten kinderopvang

Peuterschool en Peuterklas

Groepsindeling

2 peutergroepen van 2 tot 4 jaar. *

* In sommige gevallen geldt dat de startdatum van opvang van uw kind begint vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Kijk voor meer informatie op het tariefblad van deze vestiging.

VVE-programma

Ja, Piramide

Extra aandacht voor:

Voorschoolse educatie (VVE)

Gevestigd in school of multifunctioneel centrum

Ja, in een gebouw met twee scholen; O.B.S. de Wiekslag en P.C.B.O.  de Windroos

Ons team

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma Piramide.

Openingstijden

Peuterschool

Maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 13.30 uur, verdeeld in een 'korte vroege' ochtend (8.30 - 11.00 uur), een 'korte late ochtend' (11.00 - 13.30 uur) en een 'lange' ochtend (8.30 - 13.30 uur). 

Peuterklas

De peuterklas is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.15 tot 11.30 uur.

Bereikbaarheid & parkeren

Onze kinderopvang aan de Wiekslag bevindt zich in Amersfoort Centrum in de wijk Liendert.
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden