Onze opvang

We werken met een activiteitenprogramma waarbij we aandacht hebben voor verschillende thema's. De intensieve samenwerking en het continue overleg met de school vormt de rode draad in onze werkwijze. De kinderen helpen actief mee met het organiseren van de activiteiten. 

Op onze buitenschoolse opvang hebben wij elke periode van vakantie tot vakantie een schoolweken-activiteitenprogramma en natuurlijk een vakantieprogramma. In de vakanties gaan wij er vaak lekker op uit. 

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang is ideaal voor ouders met vroege werktijden of files in het vooruitzicht. ’s Ochtends tussen 7.00 en 8.30 uur worden de kinderen opgevangen in onze bso-ruimte op de locatie Juttepeergaarde van de Malelande. Uiteraard starten wij met een ontbijtje en kunnen de kinderen daarna heerlijk spelen, lezen, tekenen of in de bouwhoek bouwen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen op tijd in de klas zijn.

Op dit moment is de voorschoolse opvang enkel voor kinderen van 4 t/m 12 jaar van basisschool de Madelande. 

Soorten kinderopvang

  • Peuterschool
  • Buitenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang
Groepsindeling

Buitenschoolse opvang

We hebben twee basisgroepen voor kinderen van 4 tot 7 jaar, zodat kinderen de middag kunnen starten met hun leeftijdgenootjes en vrienden. Indien het kindaantal het toelaat, organiseren wij een 3e basisgroep met de oudste bso-kinderen. De basisgroep heeft minimaal een vaste pedagogisch medewerker. 

Op 7-jarige leeftijd stromen de kinderen door naar de sport-bso op de Laan van Duurzaamheid  10 of de bso in het scoutinggebouw aan de Steur 1. Kinderen kunnen ook op beide vestigingen geplaatst worden. Op deze manier kunnen we inspelen op de ontwikkeling en de wensen van kinderen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met kinderen en ouders. 

Peuterschool

We hebben een groep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.*

* In sommige gevallen geldt dat de startdatum van opvang van uw kind begint vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Kijk voor meer informatie op het tariefblad van deze vestiging.

Extra aandacht voor:

Kunst & cultuur

Gevestigd in school of multifunctioneel centrum

In basisschool De Malelande

Ophalen van school (bso)

Kinderen worden lopend opgehaald van de school De Malelande. We zijn gevestigd tegenover een aantal kleuterklassen, waardoor kinderen ook al op vroege leeftijd zelfstandig  naar de bso kunnen lopen. De jongste kinderen die starten bij ons, halen we op in de klas. 

Ons pand

We hebben twee basis-groepsruimtes waarbij we tijdens het startmoment en voor de spelmaterialen een splitsing maken​. Hierdoor start de bso middag rustig en gestructureerd. Tijdens het fruitmoment krijgen kinderen te horen wat ze die middag kunnen doen. Zo worden kinderen uitgedaagd op hun eigen niveau. Wel hanteren we een opendeurenbeleid, waardoor ze ook samen kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. 

De peuterschool deelt één ruimte met die van de buitenschoolse opvang. ​

Onze speelplaats

We hebben een erg groot speelplein (gezamenlijk gebruik met de school). Hier is onder andere een klimtoestel, een zandbak, een mikspel en genoeg ruimte voor voetbal en balsporten. Daarnaast is er een speeltuin om de hoek. Het speelplein is omringd met groen, waardoor het er verzorgd en uitdagend uitziet. Bovendien is het speelplein omheind met een hek, waardoor de kinderen veilig buiten kunnen spelen.
We hebben een natuurspeeltuin, de speeltuin 'de Draak' en het winkelcentrum in de buurt. Daarnaast kunnen werken we ook samen met andere vestigingen om met elkaar grote activiteiten te organiseren.

Ons team

We hebben een jong, enthousiast en verantwoordelijk team van vaste medewerkers. Op dit moment zijn er drie vaste medewerkers die drie dagen per week werken.

Openingstijden

Buitenschoolse opvang

Geopend op maandag, dinsdag en donderdag, aansluitend aan de sluitingstijd van school tot 18.30 uur. Wij volgen het continurooster van basisschool de Malelande en gaan om 14.15 uur open.

Tijdens studiedagen van de Malelande zijn we geopend van 7.30 tot 18.30 uur en tijdens vakanties komen de kinderen van een andere vestiging samen met ons spelen. Op woensdag en vrijdag vindt de opvang plaats op Steur 1 of Zeldertsedreef 3a

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 7.00 tot 8.30 uur. Bij voldoende inschrijvingen kunnen wij eventueel ook open op  vrijdag. 

Peuterschool

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Van 8.30 tot 13.30 uur, verdeeld in een 'korte vroege' ochtend (8.30 - 11.00 uur), een 'korte late ochtend' (11.00 - 13.30 uur) en een 'lange' ochtend (8.30 - 13.30 uur) 

Bereikbaarheid & parkeren

Onze kinderopvang is gelegen aan de andere kant van het winkelcentrum van Nieuwland. We zijn gevestigd in het hoofdgebouw van basisschool De Malelande in Nieuwland. We zijn gemakkelijk te bereiken met de auto, de fiets of lopend.
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als je het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Of wil je eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien je graag bij de Partou-vestiging van je keuze.

RondleidingAanmelden