Wist u dat...

...onze ‘grote’ buitenschoolse opvang juist heel veel voordelen heeft?   

Door onze bso op te splitsen in verschillende groepen voelt het niet zo groot, maar hebben we wel veel extra’s te bieden! We hebben elke dag beschikking over een grote keuken, een fantastisch atelier, een speellokaal en een gymzaal. Ook hebben wij een eigen busje waarmee we zo nu en dan op avontuur gaan. Bij ons tref je vier speelzones met horizontale groepen. Er is altijd wel een vriendje of vriendinnetje om mee te spelen. Samen maak je dan de volgende stap naar de nieuwe speelzone als je er aan toe bent. Leuk! Daar zijn weer  verrassende nieuwe dingen te beleven!

... wij voor de kleuters een supergezellige aparte groep hebben?

Na een dag vol nieuwe dingen leren op school kunnen kleuters bij ons weer even tot rust komen bij een knus eet & drinkmoment. Er is dan volop tijd ieder kind even in het zonnetje te zetten. Dagelijks zorgen wij voor een liefdevolle omgeving waar kleuters zich speciaal voelen en iets bijzonders ervaren: van liedjes zingen met gitaar, een koprol leren tijdens Nijntje-gym tot ijscoman spelen in een zelfgebouwde ijskraam.Ieder kind is anders. Gelukkig kunnen wij daar volop op inspelen;  met verschillende speelhoeken voor ‘vrij spel’ maar ook door het aanbieden van allerlei workshops. Bovendien kunnen de jongste kinderen altijd buiten spelen in de aangrenzende  “tuin”, maar gaan wij ook  regelmatig naar onze eigen speelzaal om te rennen of dansen.

... wij in 2017 met het gehele team een certificeringstraject van Youké (jeugdzorg) hebben doorlopen?

Sinds het Passend Onderwijs (waar reguliere scholen ook kinderen die een bijzondere ontwikkeling doormaken een plek bieden) komen deze kinderen naar de reguliere bso’s. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vorm van autisme, kenmerken van adhd, hoog- of laagbegaafde kinderen of kinderen met hypersensitiviteit. Tijdens het certificeringstraject zijn de teams aan de slag gegaan om te kijken wat deze kinderen van de pedagogisch medewerkers nodig hebben. Zo hebben we ook kritisch gekeken naar onze groepsruimtes en het activiteitenaanbod. Waar nodig hebben wij veranderingen doorgevoerd. Inmiddels hebben wij een nieuwe prikkelarme ruimte ingericht waar kinderen in een klein groepje na een intensieve schooldag even tot rust kunnen komen. De nadruk van het traject heeft gelegen op de visie dat elk kind uniek is en elk kind iets anders kan vragen van de bso. Naast een mooi certificaat voor aan de muur zijn alle medewerkers veel gespecificeerde kennis rijker.

... sommige kinderen niet meer van de bso af willen?

Heel cool: de oudste kinderen van 9+ (zo'n 25 per middag) hebben bij ons een eigen chillruimte: ‘de Beetles’. Eigen verantwoordelijkheid en kinderparticipatie spelen een grote rol in deze groep. Samen draagt iedereen bij aan een fijne bso. Zo is er dit jaar bijvoorbeeld gestemd welke regels er gelden op de groep. Kinderen van 9+ kunnen immers al heel goed meedenken wat wel en niet kan. Ook bijzonder: op deze groep doen de kinderen per toerbeurt de eigen afwas!  Meedenken met de workshops mag natuurlijk altijd. Afgelopen schooljaar was ‘Heel Beetles Bakt’ een groot succes!

… bij ons iedereen kan mee eten tijdens de Avondvierdaagse…

Gedurende het schooljaar organiseren we vaak nog wat extra’s. Wat dacht u bijvoorbeeld van ons Avondvierdaagsebuffet? Alle kinderen mogen in de week van de Avondvierdaagse blijven eten. Dat scheelt een hoop gevlieg in deze drukke week. Onze pedagogisch medewerker bereidt samen met een stel kinderen (‘sous-chefs’) een uitgebreid diner. Als kers op de taart zijn ook ouders, broers en zussen welkom om aan te schuiven!

… vroege vogels bij ons ook welkom zijn?

Van maandag tot en met vrijdag bieden wij ook voorschoolse opvang. Vanaf 7.00 uur zijn de kinderen welkom aan onze gedekte tafel. Er wordt gezellig samen ontbeten, even rustig wakker worden. Als iedereen een bodempje heeft gelegd voor de nieuwe schooldag is er vaak nog  genoeg tijd over om te spelen. En natuurlijk worden de jongste kinderen door ons naar school gebracht!

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden