Partou maakt gebruik van cookies van Google om statistieken bij te houden en de effectiviteit van advertenties te meten. Meer weten?

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Mijn Kind

Door Partou B.V (hierna: Partou) is de softwareapplicatie Mijn Kind (hierna: de "Applicatie") ontwikkeld. Daarmee kunt u op eenvoudige wijze communiceren met Partou over de verzorging, de opvang en het welzijn van uw kind.

Bij het gebruik van de Applicatie worden persoonsgegevens van u en uw kind verwerkt. Partou hecht veel waarde aan de privacy van u en uw kind. Partou waarborgt deze privacy onder meer door strikte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Partou zal zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt Partou u graag uit hoe en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt.

Privacy en toestemming

Bij registratie voor het gebruik van de Applicatie verleent u uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, het gebruiken en eventueel toegankelijk maken van persoonsgegevens van u of uw kind. Het is daarom van belang dat u dit document aandachtig doorleest.

Let op, deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op handelingen die door Partou worden verricht. Indien u bijvoorbeeld met behulp van de Applicatie persoonsgegevens aan derden verstrekt, bent u daarvoor zelf verantwoordelijk.

De doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door Partou vindt plaats met het oog op het verbeteren en faciliteren van de zorg voor uw kind, door u en de medewerkers in staat te stellen op eenvoudige wijze informatie in te voeren en te delen. Door de uitwisseling van informatie over uw kind, de groep en het kinderverblijf kunt u op ieder gewenst moment op de hoogte blijven. Dankzij de foto's en verslagen die u ontvangt kunt u de dag mee beleven. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de dagelijkse gang van zaken op het kinderverblijf.

Als u daar toestemming voor hebt gegeven kan de Applicatie ook worden gebruikt om foto's van uw kind uit te wisselen. Het is in dat geval denkbaar dat uw kind op een groepsfoto komt te staan en dat die groepsfoto ook aan andere ouders wordt gezonden. Partou heeft natuurlijk geen zeggenschap op of controle over de wijze waarop u of andere ouders met dergelijke foto's om gaan. U wordt verzocht groepsfoto's niet te verspreiden of anderszins openbaar te maken. Als u het onwenselijk vindt dat foto's van uw kind worden gemaakt en/of gedeeld, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Door middel van de Applicatie kunt u uw keuze op ieder moment wijzigen.

Tot slot worden de door u opgegeven contactgegevens door Partou verwerkt met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst en het onderhouden van een directe (klant)relatie met u.

Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van uw of uw kind worden niet langer door Partou bewaard dan nodig is in het kader van de hierboven genoemde doelstellingen. Als u de persoonsgegevens van u of uw kind wilt laten wijzigen of verwijderen kunt u daartoe een verzoek indienen via de klantenservice. Een dergelijk verzoek wordt op de kortst mogelijke termijn behandeld.

Beveiliging

Alle (persoons)gegevens, die via de Applicatie worden verzameld, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij doen ons uiterste best om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Wij raden u aan bij gebruik van de Applicatie voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van u en uw kind, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik van een beveiligde browser. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw login gegevens.

Instemming met privacyverklaring

Partou kan te allen tijde haar privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in de privacyverklaring zullen tijdig bekend worden gemaakt. Indien u zich registreert voor het gebruik van de Applicatie, gaat u akkoord met de privacyverklaring zoals die op dat moment wordt weergegeven.

Contact

U heeft een wettelijk recht op correctie, inzage of verwijdering van uw door Partou opgeslagen persoonsgegevens. Voor al uw verzoeken daartoe en andere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de klantenservice. Wij behandelen uw verzoeken en vragen zo snel mogelijk.

Download hier de privacyverklaring als pdf

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden