Partou.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten?

Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft. Laat u de toeslag direct storten op de rekening van Partou en kiest u voor automatisch betalen met factuur per e-mail? Dan brengen wij de toeslag in mindering op onze factuur. 


Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag in 2016

Vanaf 1 januari 2016 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2015. De hoogte van de stijging is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.

Toeslagpercentages

Belangrijkste reden waarom de kinderopvangtoeslag hoger wordt en werkende ouders dus netto minder betalen voor de kinderopvang is de stijging van de kinderopvangtoeslagpercentages. Voor het eerste en tweede kind wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.

Maximaal te vergoeden uurtarieven

Het maximumuurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,84 naar €6,89.
Het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,38 naar €6,42.
De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

Verhoging inkomensklassen

De inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel worden verhoogd met 1,44%. Dit kan een voordeel voor ouders opleveren. Wanneer u bijvoorbeeld hetzelfde verdient in 2016 als in 2015, komt u mogelijk terecht in een lagere inkomensklasse, waardoor u recht heeft op meer kinderopvangtoeslag.

Wat betekent de verhoging kinderopvangtoeslag specifiek voor u?

Het concrete netto voordeel, voor u als ouder, is o.a. afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw gezin en het aantal uren kinderopvang dat u afneemt. U kunt dat eenvoudig uitrekenen met behulp van onze rekentool.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderopvangtoeslag in 2016?

  • De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kinderverblijf of geregistreerde gastouder.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
  • Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
  • Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.

6 maanden recht op toeslag bij ontslag

Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2016 verlengt de overheid voor ouders die hun baan kwijt zijn de periode waarin ze nog recht hebben op kinderopvangtoeslag van 3 naar 6 maanden. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang. 

Wist u dat Partou voor ouders die hun baan verliezen de Weer Aan Het Werk Service heeft? 

Kinderopvangtoeslag storten bij kinderopvangorganisatie

De belastingteruggaven en toeslagen kunnen maar op één rekeningnummer per belastingplichtige uitgekeerd worden. De Belastingdienst heeft op deze regel een uitzondering gemaakt voor betrouwbare kinderopvangorganisaties, zoals wij, zodat het voor u nog wel mogelijk is om de kinderopvangtoeslag bij ons te laten storten. Wilt u weten hoe u de kinderopvangtoeslag bij ons laat storten? Bekijk dan deze uitleg.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden