Partou.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten?

Bijzonderheden

Dagen ruilen? Opvang tijdens alle studiedagen van school, zonder extra kosten? Of zelfs een financieel steuntje in de rug als u werkloos wordt? Dat is het extra van Partou!

Dagen ruilen

Is uw kind ziek of gaat u op vakantie? Dan kunt u de gemiste opvangdag ruilen. In dat geval komt uw kind op een andere dag naar de kinderopvang. U kunt dit regelen vanaf twee weken vóór tot twee maanden ná de gemiste opvangdag. Voorwaarde: dit kan alleen als de bezetting op de vestiging het toelaat.

Opvang tijdens studiedagen

Elke school heeft een of meer keer per jaar een studiedag voor de leerkrachten. Partou zorgt voor extra opvang tijdens die dagen. Uw kind kan dan de hele dag bij ons terecht. Bovendien brengt Partou per afgenomen opvangdag maar één studiedag per jaar in rekening, ongeacht het werkelijke aantal studiedagen. Heeft u studiedagopvang nodig voor een dag waarop uw kind normaal gesproken niet naar onze opvang komt? Ook dan is uw kind, indien de bezetting dit toelaat, van harte welkom. Voor opvang op studiedagen geldt het tarief voor incidentele opvang.

Weer-aan-het-werkservice

Je baan kwijtraken heeft voor de meeste ouders grote gevolgen. Met de weer-aan-het-werkservice geeft Partou u een steuntje in de rug, met een tijdelijke lastenverlichting en extra flexibiliteit. 

Zo werkt het

In de eerste zes maanden heeft u nog recht op kinderopvangtoeslag. Partou past het uurtarief op uw contract aan; dit wordt even hoog als het bedrag dat maximaal vergoed wordt door de Belastingdienst. De drie maanden daarna verlaagt Partou het uurtarief naar € 3,50. 

Voorwaarden

  • Minstens één van de ouders is zijn of haar baan kwijtgeraakt.
  • De weer-aan-het-werkservice geldt maximaal 9 maanden.
  • Daarna kunt u een nieuw contract afsluiten tegen het reguliere uurtarief, voor in ieder geval dezelfde dagen als voor de weer-aan-het-werkservice.
  • De service wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.
Meer weten over de Weer-aan-het-werk-service of de volledige voorwaarden ontvangen? Bel of mail dan voor persoonlijk advies met onze Klantenservice. Wij helpen u graag verder!
Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden