Partou maakt gebruik van cookies van Google om statistieken bij te houden en de effectiviteit van advertenties te meten. Meer weten?

Voor- en vroegschoolse educatie

Partou staat voor goede zorg en kinderopvang in een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Partou is ook de plek waar fantasie en verbeelding alle ruimte krijgen. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. Elke dag iets bijzonders, dat is Partou!

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er een speciaal programma: voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hiermee bereiden we de kinderen op een speelse manier voor op de basisschool. Partou biedt vve aan in meerdere vestigingen, zowel kinderdagverblijven als locaties voor peuteropvang. We lopen daarmee voor op de toekomst, waarin er geen onderscheid meer is tussen kinderdagopvang en peuteropvang. De overheid wil op die manier bereiken dat alle kinderen goed zijn voorbereid op de basisschool. 

Samen spelen en leren

Partou heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. Ze bieden de kinderen activiteiten aan die goed zijn voor sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Bijvoorbeeld knutselen, muziek maken, kringspelletjes of bewegingsspelletjes. Zo leren de kinderen al vroeg vaardigheden aan. Elk kind op z'n eigen manier, in z'n eigen tempo. 

Komt uw kind in aanmerking voor voor- en vroegschoolse educatie?
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma voor- en vroegschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen ervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand of een achterstand in de sociale ontwikkeling. Voor die kinderen geeft de gemeente een indicatie. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

De voorwaarden voor zo'n indicatie en de kwaliteitseisen voor voor- en vroegschoolse educatie kunnen per gemeente verschillen. Ook gelden er per gemeente andere ouderbijdragen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.


Bekijk hier de video over voor- en vroegschoolse educactie:

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter direct aanmelden bij Partou? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Partou? Dat kan natuurlijk ook! We zien u graag bij de Partou-vestiging van uw keuze.

RondleidingAanmelden